Kære svømmere.

Spentrup Svømmeklub afholder
Ordinær General Forsamling
Tirsdag d. 7. september 2021 kl 19:00
i Spentrup Hallernes cafeteria.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftlig i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

-

Vi forventer at have nyt om den kommende sæson midt i august, med forventet opstart mandag d. 6. september.


Følg med her og på FB.

Pas på jer selv og hinanden - God sommer.

Venlig hilsen – Bestyrelsen


Covid19 retningslinjer:


Krav om mundbind •

- Der stilles krav til brug af mundbind for personer fra 12 år og opefter fra og med den
  29. oktober 2020. Mundbind bæres så snart man træder ind i svømmehallens forhal,
  her skolen. Kravet om mundbind gælder IKKE deltagere i omklædningsrummet, på vej
  ind til og fra bassinet og under selve idrætsaktiviteten. Deltagere defineres som
  udøvere og trænere.

- Vi beder børn og forældre om at overholde de gængse retningslinjer som er givet af 
  sundhedsstyrelsen om at holde afstand, hoste og nyse i albuen, holde god
  håndhygiejne og 
ikke møde op, hvis man er syg.
- Alle skal afspritte hænder inden adgang til omklædningsrummene. 
- Omklædningsrummene må først benyttes 15 minutter før svømmestart.
- Rør ved så lidt som muligt, hold afstand minimum 1 meter.
- Toiletbesøg skal klares helst hjemmefra.
- Vask og omklædning som vanlig.
- Adgang til hallen er først tilladt 5 minutter før holdstart og ikke herefter.
- Kun på Guldfisk holdet er det tilladt at have voksen med i hallen/vandet KUN EN.
- I hallen SKAL instruktørens anvisninger følges.
- Svømmeren må ikke gå til omklædning før holdet sendes ud af hallen.
- Der skal afsprittes hænder ved udgang/hjem fra omklædning.
- Det er svømmerens / forældrenes ansvar at reglerne overholdes. 
- Der vil blive ført skema over hvilke børn der møder op, så vi senere vil kunne skabe et
  overblik 
over hvem der har været i kontakt med hvem, hvis en svømmer skulle få
  konstateret Covid-19.
- Vi forventer således at blive kontaktet, hvis en svømmer smittes.

For at vi kan gøre det muligt for vores børn at gå til svømning er det vigtigt, at alle bakker op om dette.

Vi har fundet det nødvendig at præcisere at Blicherskolens svømmesal har kønsopdelt omklædning.

Svømmeklubbens generelle holdning er at personer på 8 år og derover KUN opholder sig i, eller bevæger sig igennem, det til ens køn bestemte omklædningsrum.

Det vil sige at f.eks. en far hjælpende en datter på 7 år og derunder skal anvende herre omklædningen og vise versa.

Spentrup Svømmeklub | Haldvej 6 | 8981 Spentrup | www.spentrupsk.dk | info@spentrupsk.dk