Spentrup Svømmeklub afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag  d. 21. februar 2017 kl 1930 I Malvinas hus Spentrup.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.


Vi har fundet det nødvendig at præcisere at Blicherskolens svømmesal har kønsopdelt omklædning.

Svømmeklubbens generelle holdning er at personer på 8 år og derover KUN opholder sig i, eller bevæger sig igennem, det til ens køn bestemte omklædningsrum.

Det vil sige at f.eks. en far hjælpende en datter på 6 år og derunder skal anvende herre omklædningen og vise versa.


U-planlagte Aflysninger:

ingen kendte


Planlagte aflysninger:

Skolefest antagelig onsdag+torsdag uge 6
Vinterferie uge 7
Påskeferie u15+mandag u16 10. april til 17. april 2017

 

Priserne er sat ned for at f'lge s;sonnen (nov. 2016 og jan 2017)
Spentrup Svømmeklub | Haldvej 6 | 8981 Spentrup | www.spentrupsk.dk | info@spentrupsk.dk