Kære svømmere.

Da vi som følge af Covid19 situationen ikke kan afholde den ordinære generalforsamling, er den udsat indtil videre.
Så snart muligheden igen byder sig vil vi selvfølgelig annoncere og afholde generalforsamlingen.
 

Da det tidligst er mulig for indendørs aktivitet fra 21. april og da vi endnu ikke har modtaget rammer for åbningen, ser vi det ikke mulig at åbne igen denne vinter/forårs sæson, som normalt slutter med udgangen af april.

Vi vurdere løbende vores muligheder for at kunne tilbyde svømning så - 

Følg med her på FB og hjemmesiden.

Pas på jer selv og hinanden.

Venlig hilsen – Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling i Spentrup Svømmeklub

På grund af Covid19 situationen er generalforsamlingen 2020 udsat.

Så nart der åbnes for at vi kan forsamles vil vi finde en ny dato og informere jer her og på facebook.

Venlig hilsen Bestyrelsen

 


Covid19 retningslinjer:


Krav om mundbind •

- Der stilles krav til brug af mundbind for personer fra 12 år og opefter fra og med den
  29. oktober 2020. Mundbind bæres så snart man træder ind i svømmehallens forhal,
  her skolen. Kravet om mundbind gælder IKKE deltagere i omklædningsrummet, på vej
  ind til og fra bassinet og under selve idrætsaktiviteten. Deltagere defineres som
  udøvere og trænere.

- Vi beder børn og forældre om at overholde de gængse retningslinjer som er givet af 
  sundhedsstyrelsen om at holde afstand, hoste og nyse i albuen, holde god
  håndhygiejne og 
ikke møde op, hvis man er syg.
- Alle skal afspritte hænder inden adgang til omklædningsrummene. 
- Omklædningsrummene må først benyttes 15 minutter før svømmestart.
- Rør ved så lidt som muligt, hold afstand minimum 1 meter.
- Toiletbesøg skal klares helst hjemmefra.
- Vask og omklædning som vanlig.
- Adgang til hallen er først tilladt 5 minutter før holdstart og ikke herefter.
- Kun på Guldfisk holdet er det tilladt at have voksen med i hallen/vandet KUN EN.
- I hallen SKAL instruktørens anvisninger følges.
- Svømmeren må ikke gå til omklædning før holdet sendes ud af hallen.
- Der skal afsprittes hænder ved udgang/hjem fra omklædning.
- Det er svømmerens / forældrenes ansvar at reglerne overholdes. 
- Der vil blive ført skema over hvilke børn der møder op, så vi senere vil kunne skabe et
  overblik 
over hvem der har været i kontakt med hvem, hvis en svømmer skulle få
  konstateret Covid-19.
- Vi forventer således at blive kontaktet, hvis en svømmer smittes.

For at vi kan gøre det muligt for vores børn at gå til svømning er det vigtigt, at alle bakker op om dette.

Vi har fundet det nødvendig at præcisere at Blicherskolens svømmesal har kønsopdelt omklædning.

Svømmeklubbens generelle holdning er at personer på 8 år og derover KUN opholder sig i, eller bevæger sig igennem, det til ens køn bestemte omklædningsrum.

Det vil sige at f.eks. en far hjælpende en datter på 7 år og derunder skal anvende herre omklædningen og vise versa.

Spentrup Svømmeklub | Haldvej 6 | 8981 Spentrup | www.spentrupsk.dk | info@spentrupsk.dk